Vi følger bransjenormen for håndtering av smitteverntiltak ved norske campingplasser.

 

Her følger noen av reglene som følges:

 

SMITTEVERNTILTAK FOR CAMPINGPLASSER

Hyppig renhold av servicebygg, sanitæravdeling og lignende.

Tilstrekkelig avstand mellom gjesteenheter.

Regelmessig renhold av lekeplassutstyr og aktivitetsutstyr til utleie.

Obligatorisk vask av hyttene mellom gjester

Oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til håndvask og at de må holde avstand til hverandre.

I hytter med kjøkken, toalett og bad, er det først og fremst risiko for indirekte kontaktsmitte ved at overflater og utstyr ikke rengjøres godt nok mellom gjester.

Sørg for godt renhold mellom gjestene, herunder vask av alle overflater. Benytt egnet renholdsutstyr. Ikke la gjester rengjøre hyttene selv.

 

Unngå at gjester bruker eget sengetøy.

Heng opp plakat hvor gjester anmodes om å vaske opp servise og bestikk på høyeste temperatur i oppvasksåpe og vann. Bedrifter bør sørge for å utføre manuelt renhold selv med jevne mellomrom.

 

Utendørs lekeplass, aktivitetsanlegg, tennisbane, utleie av sykler, båt etc:

Det er antakelig mindre risiko for smitte utendørs, sammenlignet med innendørs. Likevel en risiko for direktesmitte ved at for mange benytter lekeplassen/ anlegget samtidig, og dermed oppholder seg for tett sammen. Videre risiko for indirekte kontaktsmitte gjennom berøring av lekeapparater og utstyr

 

Det vil bli hengt opp plakater i hyttene og på campingplassen. Våre gjester oppfordres til å følge de rådene som er gitt og ta hensyn til hverandre.