Lesjaskogsvatnet ligger 611 meter over havet. Det er en ca. 10 kilometer lang innsjø i Lesja kommune i Oppland fylke. Fra Lesjaskogsvatnet renner Rauma mot vest og Gudbrandsdalslågen mot øst. Lesjaskogsvatnet ble demmet opp i 1660-årene for å gi fossekraft til jernverket på Lesjaverk. Vannstanden ble hevet med en 3 meter høy demning i østre ende ved Lesjaverk (Lågens utløp), og i vestre ende ved Lesjaskog (Raumas utløp) ble også utløpet hevet med en steinfylling.


Før oppdemmingen var vannet kortere og det var egentlig innsjø mest i den vestlige delen, mens den østlige delen var mest myrer og små tjern. Før oppdemmingen hadde Lesjaskogsvatnet bare avløp vestover til Rauma. Lesjaskogsvatnet er en av få innsjøer i Norge som har to utløp. Råtnende planter og fisk på bunnen avgir brennbare gasser som om vinteren fanges under isen. Noen steder kommer det opp vann fra kilder og det blir hull i isen. Dette kalles «vermer».