Vi ser fram til en aktiv sommer i 2021. Verket er en spennende halvdags guidet opplevelsestur der villreinens betydning for lokalsamfunnet i Lesja vil være tema. Vi setter også fokus på fiskemulighetene i Lesjaskogsvatnet og Lågen og arrangerer heldags lett fjelltur som inkluderer buss, guide og mat.

Mehlumstuggu som er restaurert og modernisert har blitt veldig godt mottatt av våre gjester. Den har to soverom, stue med TV, kjøkken, bad og terrasse. Det er 5+2 soveplasser. Døgnprisen er kr 1.350 pr døgn. Restaurering av "Reinsbu" er i oppstartsfasen. Den er også planlagt med samme innhold som Mehlumstuggu.

Ørret og Harrfiske på Vannskillet.

Våren er kommet til Lesjaskog. Lesjaskogsvatnet er isfritt og

vi ser fram til en ny god fiskesesong.

Velkommen til Lesjaskogvatnet Camping

 Høy vannstand og isfritt på Lesjaskogsvatnet 27.05.2021

Lesjaskogsvatnet 27.05.21. Isen er borte og fisket kan starte.