Type text here

Mehlumstuggu som er restaurert og modernisert har blitt veldig godt mottatt av våre gjester. Den har to soverom, stue med TV, kjøkken, bad og terrasse. Det er 5+2 soveplasser. Døgnprisen er kr 1.250 pr døgn.

Ørret og Harrfiske på Vannskillet.

Våren er komme t til Lesjaskog. Lesjaskogsvatnet ble isfritt fredag 10. mai

og vi ser fram til en ny god fiskesesong.

Velkommen til Lesjaskogvatnet Camping

Lesjaskogsvatnet 05.05.2018