Vi ser fram til en aktiv sommer i 2021. Verket er en spennende halvdags guidet opplevelsestur der villreinens betydning for lokalsamfunnet i Lesja vil være tema. Vi setter også fokus på fiskemulighetene i Lesjaskogsvatnet og Lågen og arrangerer heldags lett fjelltur som inkluderer buss, guide og mat.

Fra og med onsdag 14. juli er vår nye tømmestasjon for campingvogner og bobiler tilkoblet og klar for bruk. Tømmestasjonen er lett synlig og tilgjengengelig.

Fra og med mandag 12. juli 2021 er vår nye lader for EL-biler klar til bruk. Laderen er tydelig merket, plasert midt på plassen og er tilgjengelig for alle. 

 

Reinstrakket, en middels til lett guidet fjelltur starter med buss fra Lesja stasjon til Filling på Dalsida. Deretter rusler vi etter den gamle setervegen mellom Dalsida og Lesja. Guiden vil fortelle om flora og fauna i området med spesiell vekt på hvordan Lesjingene livnærte seg. Første tur nå er lørdag 7.august.

 

Verket starter med buss fra Lesja Bygdetun som tar oss med til et massefangstanlegg ved Verket på Slådalsvegen. Første tur nå er fredag 6.august.

 

Mer om turene på sidene "Reinstrakket" og "Verket" på hjemmesida vår.

Ørret og Harrfiske på Vannskillet.

Våren er kommet til Lesjaskog. Lesjaskogsvatnet er isfritt og

vi ser fram til en ny god fiskesesong.

Velkommen til Lesjaskogvatnet Camping

 Høy vannstand og isfritt på Lesjaskogsvatnet 27.05.2021

Lesjaskogsvatnet 27.05.21. Isen er borte og fisket kan starte.